S.No Name Designation
01 Sri Surendra Luniya President
02 Sri  Kamal Narayan Agrawal Vice President
03 Sri Laxminiwas Sharma Secretary
04 Sri Suresh Chandra Lahoti Joint Secretary
05 Sri Shyamsunder Mundada Treasurer
06 Sri  T.V.Narayana Member
07 Sri Govind Narayan Rathi Member
08 Sri Sheel Kumar  Jain Member
09 Sri Jagdish Mittal Member
10 Sri Kailash Narayan Bhangadia Member
11 Sri Chandra Prakash Chowhan Member
12 Sri Jaidev Baldawa Member
13 Sri M. Upendra Member
14 Sri Sohanlal Kadel Member
15 Sri Ashok Jain Member
16 Sri  Susheel Kapadia Member
17 Sri Kishore Sancheti Member
18 Sri Pradeep Dutt Member
19 Sri Dayaniwas Sharma Member
20 Sri K. K.Prasanna Chandra Bhandari Member
21 Smt. Jyoti Hastak Principal, Hmv
22 Dr. P. Uma Principal, Mcgcbm